Simple Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

simple
n. kocakarı ilacı
simple
adj. basit, sade ve basit, kolay, gösterişsiz, sade, yalın, saf, temiz kalpli, alçakgönüllü, kendi halinde, acemi, iradesiz, tam
simple
Bilim yalın
simple
Medikal/Tıp 1. Basit, mürekkep olmayan; 2. İlaçlık ot veya kök; 3. Kocakarı ilacı, simplex.
simple equation
basit denklem, birinci derece denklem
simple folks
kendi halinde insanlar
simple fraction
basit kesir, bayağı kesir
simple harmonic motion
Bilgisayar yalin harmonik (uyumcul) devinim
simple hearted
saf, kolay inanan, temiz kalpli, safdil, tecrübesiz, alçakgönüllü, kendi halinde
simple interest
basit faiz
simple job
kolay iş
simple minded
saf, kolay inanan, safdil, temiz kalpli, tecrübesiz, alçakgönüllü, kendi halinde
simple mindedness
saflık, temiz kalplilik, alçakgönüllülük, safdillik, kolay inanırlık, kerizlik
simple pole
Bilgisayar yalin kutup
simple process factor
Bilim basit işlem etkeni