Skin Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

skin
n. deri, cilt, ten, post, kabuk, zar, tulum, kaplama, dazlak, cimri
skin
v. derisini yüzmek, soymak, kabuğunu soymak, sıyırmak, kazıklamak, sıyırıp çıkarmak
skin
Medikal/Tıp deri, cilt, cutis.
skin
Biyoloji deri
skin deep
yüzeysel, üstünkörü
skin diver
aletsiz dalan kimse
skin diving
aletsiz dalma, dalgıç giysisi olmadan dalma
skin dose
Bilim deri dozu,cilt dozu
skin effect
Bilim deri etkisi
skin effect
Bilgisayar deri olayi
skin eruption
döküntü
skin friction
yüzeysel sürtünme
skin game
üçkâğıt, dolandırıcılık
skin graft
deri naklinde kullanılan deri parçası
skin grafting
deri nakli, deri plantasyonu