Slack Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

slack
n. gevşeklik, durgunluk, durgun su, boşluk, mola, teneffüs, toz kömür, kömür tozu, halatın gevşek ucu, kaloma
slack
v. gevşetmek, çözmek, koyvermek, yavaşlatmak, gevşemek, söndürmek (kireç), durulmak, tembellik etmek, laçkalaşmak
slack
adj. gevşek, ağır, uyuşuk, gayretsiz, laçka, mıymıntı, tembel, ihmalci, durgun, kesat
slack off
gevşetmek, gevşemek, durulmak, tembellik etmek, laçka etmek
slack suit
bol elbise, rahat giysi
slack up
yavaşlamak, gevşetmek, hız kesmek, çözmek, koyvermek, laçka etmek
slack variable
Bilgisayar arttiran yapay de¤isken
slack water
durgun su