Slide Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

slide
n. kayma, kayış, patensiz kayma, kızak yolu, kayak yeri, toprak kayması, heyelan, sürgü, kızak [müh.], slayt, dia, agraf, lâm, toka
slide
v. kaymak, kötü yola düşmek, kaydırmak, akıp gitmek, sıvışmak, kaybolup gitmek
slide
Medikal/Tıp Lam, cam (mikroskop).
slide
Biyoloji lam
slide
Bilgisayar saydam (foto¤.) kayma
slide-and-cut
Bilim kaydırıp kesme
slide caliper
sürmeli kompas
slide down
kayıp düşmek
slide in
sokmak, sokuşturmak
slide into
girmek, batmak, sürüklenmek, kapılmak, saplanmak
slide lecture
dia gösterili konferans
slide over
üzerinde durmamak, geçiştirmek
slide projector
slayt projektörü
slide rest
keryer, torna kızağı
slide rule
sürgülü hesap cetveli, hesap cetveli