Slip Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

SLIP
n. ayağı kaymak, kayma, sürçme, yanlışlık, hata, gaf, aksilik, külot, yastık kılıfı, tasma kayışı, kayış, toprak kayması, gemi kızağı, aşı kalemi [bot.], evlat, çıta, koçan
slip
v. kaymak, sürçmek, kaçmak, atlatmak, çözülmek, hata yapmak, yanılmak, kaydırmak, kaçırmak, geçirmek, serbest bırakmak, salıvermek, kaybetmek, gerilemek, gizlice vermek, sıyırmak, erken doğmak [zool.]
slip by
geçip gitmek, akıp gitmek, çabucak geçmek
slip in
kayıp içine düşmek, içeri kaymak, karışmak, kaydırmak, sürmek, bahsetmek
slip into
girmek, sokuvermek, sıkıştırmak
slip of the pen
yazı hatası
slip of the tongue
dil sürçmesi, gaf
slip off
kaçmak, tüymek, çıkarmak, sıyırmak
slip on
giymek, üstüne geçirmek
slip on welding
geçme kaynak
slip out of
pırtlamak
slip ring
kontak bileziği
slip road
tâli yol, yan yol
slip smb. smth
gizlice vermek
slip up
v. hata yapmak, yanılmak, sürçmek