Solid Bond Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

solid bond
Bilgisayar do¤rudan ba¤lama (kablo)