Solution Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

solution
n. çözelti, solüsyon, çıkar yol, eriyik, çözüm, çare, halletme, çözünme, ara verme
solution
Bilim çözüm,çözelti
solution
Medikal/Tıp 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.
solution
Biyoloji solüsyon
solution
Bilgisayar genisletilmis temel cozum
solution set
Bilgisayar cozum kumesi