Somatology Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

somatology
n. somatoloji, vücutbilim
somatology
Medikal/Tıp Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.
somatology
Biyoloji somatoloji