Somit Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

somit
bu nedenle, bundan dolayı, binaenaleyh