Speed Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

speed
n. çabukluk, sürat, hızlılık, hızlı olma, vites, ışığa duyarlık, hız, amfitamin, devir sayısı, uyarıcı, başarı
speed
v. yolunu açık etmek, uğurlamak, yolcu etmek, hızlandırmak, hız yapmak, süratli gitmek, başarılı olmak
speed converter concentrator
Bilgisayar hiz de¤istiren yo¤unlastirici
speed counter
hız sayacı, devir sayacı
speed dialing
Bilgisayar hizli arama
speed effect
Bilim hız etkisi
speed governor
Bilim hız ayarlayıcı
speed indicator
hızölçer, takometre, hız sayacı
speed lathe
hızlı torna
speed limit
hız limiti, azami sürat
speed merchant
hız delisi, sürat meraklısı
speed of convergence
Bilgisayar yakinsama hizi
speed reading
hızlı okuma
speed skater
sürat patencisi
speed skating
sürat pateni, hız pateni