Spill Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

spill
n. düşürme, üzerinden atma, düşme, düşüş, tutuşturma kâğıdı, tutuşturma tahtası, tıkaç, tapa
spill
v. dökmek, saçmak, serpmek, akıtmak, dökülmek, saçılmak, düşürmek, üstünden atmak (at), açığa vurmak, söylemek
spill
Bilim sıvı döküntü
spill blood
kan dökmek
spill over
taşmak
spill over with
dolu olmak, kaynamak (ile)
spill the beans
baklayı ağzından çıkarmak
spill the dope
sırrını söylemek