Squint Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

squint
n. şaşılık, şaşı bakma, eğilim, yan bakış
squint
v. şaşı olmak, eğilimi olmak, meyilli olmak, şaşı bakmak, şaşı yapmak
squint
adj. şaşı, yan bakan
squint
Medikal/Tıp Şaşılık, strabizm, strabismus.
squint
Biyoloji şaşılık
squint at
şaşı bakmak, yan bakmak, göz ucuyla bakmak
squint eyed
şaşı, şaşı gözlü, yan bakan, kötü kötü bakan
squint eyed
Biyoloji şaşı