Stability Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stability
n. istikrar, dengelilik, durağanlık, sabitlik, sarsılmazlık, değişmezlik, denge, kararlılık, sağlamlık, güvenilirlik, ayrışmazlık
stability
Bilim kararlılık
stability
Biyoloji stabilite
stability
Bilgisayar kararlilik
stability, nuclear
Bilim çekirdek kararlılığı
stability of a linear system
Bilgisayar do¤rusal bir sistemin kararlili¤i