Stable Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stable
n. ahır, atlar ve seyisler, atlar, ekip, kadro, yarış atı
stable
adj. dengeli, istikrarlı, sarsılmaz, sabit, değişmez, kalıcı, durağan, kararlı, sebatlı, azimli, sağlam
stable
v. ahırda durmak, ahıra bağlanmak, oturmak, yerleşmek
stable
Bilim kararlı
stable
Medikal/Tıp Durağan, sabitlenmiş, dengelenmiş.
stable
Biyoloji stabil
stable call
ahır görevine çağırma
stable companion
eküri, aynı ahırdan at
stable isotope
Bilim kararlı izotop
stable linear system
Bilgisayar kararli do¤rusal sistem
stable nucleus
Bilim kararlı çekirdek
stable orbit
Bilim kararlı yörünge
stable state
Bilim kararlı durum
stable state
Bilgisayar kararli durum
stable system
Bilgisayar kararli sistem