Stage Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stage
n. iskele, sahne, zemin, ortam, etap, safha, aşama, evre, kademe, katman, tabaka, derece, erim, menzil, mikroskop lâmı
stage
v. sahnelemek, sahneye koymak, hazırlamak, düzenlemek, yönlendirmek
stage
Bilim kademe
stage
Medikal/Tıp 1. Mikroskopta muayene edilecek cismin konulduğu yer; 2. Devre (hasatlık, v.s.), safha, muayene, müddet.
stage
Biyoloji evre
stage box
ön loca
stage designer
tiyatro dekoratörü
stage direction
sahne düzeni
stage door
kulis kapısı
stage effect
sahne efekti, abartılı davranış, duygu sömürüsü
stage fever
sahne aşkı, tiyatro tutkusu
stage fright
sahne heyecanı, sahneye çıkma korkusu
stage manage
rejisörluğünü yapmak, rejisörlük yapmak, sahne yönetmenliğini yapmak
stage manager
rejisör
stage play
piyes, oyun, temsil