Stagger Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stagger
n. sendeleme, yalpalama, sersemleme, bocalama, çakışmayacak şekilde düzenleme, kulvar farkı
stagger
v. derecelendirmek, sendelemek, tökezlemek, yalpalamak, bocalamak, tereddüd etmek, sersemlemek, çakışmayacak şekilde düzenlemek