Stamp Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stamp
n. pul, posta pulu, damga, kaşe, ıstampa, marka, iz, belirti, özellik, nitelik, zımba, etki, izlenim, ayağını yere vurma, tepinme, kalıp
stamp
v. pul yapıştırmak, pullamak, damgalamak, kaşe basmak, tepinmek, mühürlemek, basmak, bastırmak, çiğnemek, ayağını sertçe vurmak, ezmek, yok etmek, onaylamak, tasdik etmek, etiketlemek, göstermek, kanıtlamak, kazımak, işlemek
stamp collector
pul koleksiyoncusu, filatelist
stamp duty
pul vergisi
stamp mill
maden değirmeni
stamp out
şekil vermek, şekillendirmek