Standardize Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

standardize
v. standartlaştırmak, tek tip yapmak, titre etmek, ayarlamak
Standardize
Medikal/Tıp Ayarlamak, standart ile kontrol etmek, herhangi bir şeyi standart ile karşılaştırarak onun miktar ve niteliklerini kazandırmak.