Statute Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

statute
n. kanun, statü, yasa, tüzük, hüküm, kural, nizam
statute barred
zaman aşımına uğramış, hükümsüz
statute book
nizamname, kanun kitabı
statute law
yazılı hukuk
statute mile
nizami mil