Stereotaxy Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stereotaxy
Medikal/Tıp Beyinin, bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan elektrotlar yardımı ile gerçekleştirilen cerrahi, beyinin belrili bölgelerindeki lezyonların bu şekilde tahribini amaçlayan tedavi yöntemi, stereotaksik cerrahi, stereotaksi.
stereotaxy
Biyoloji stereotaksi