Stock Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stock
n. damızlık, stok, malzeme, hammadde, hayvan mevcudu, sermaye, varlık, hisse senedi, tahvil, et suyu, et suyuna çorba, atkı, gövde (ağaç vb.), kütük, dipçik, sap, şebboy, payanda, kızak (gemi), soy, nesil, boyunduruk
stock
v. stoklamak, stok yapmak, depolamak, yığmak, bulundurmak, sürmek (filiz), takmak (tüfeğe)
stock
adj. besi, mevcut, standart, basmakalıp, repertuardaki, stok
stock
Bilim stok
stock
Medikal/Tıp 1. Gerektiğinde kullanılmak üzere elde bulunan madde, depo madde, stok; 2. Kendisinden gelinen ırk, soy, ata.
stock book
stok defteri, envanter defteri, hisse senedi defteri
stock car
sığır yük vagonu, yarış otomobili
stock certificate
hisse senedi
stock company
anonim şirket, tiyatro grubu
stock corporation
anonim şirket, sermaye şirketi
stock dividend
hisse senedi olarak dağıtılan kâr payı, hisse senedi kâr payı
stock exchange
menkul kıymetler borsası, borsa, borsa simsarları topluluğu
stock farm
hara
stock farmer
besici, sığır yetiştiricisi, büyükbaş hayvan yetiştiricisi
stock in trade
stok, ticari stok, sermaye, hazır kaynak, repertuvar

Almanca Türkçe Sözlük

Stock
[der] değnek, sopa; baston; asa; harbi; isteka; bina katı; arı kovanı