Stone Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stone
n. taş, çekirdek, değerli taş, çekirdek (meyve), testis, haya, dolu tanesi
stone
v. taş döşemek, taşlamak, taşa tutmak, çekirdeğini çıkarmak
stone
adj. taştan, taş
stone
Medikal/Tıp 1.Organizmada oluşturan taşlar, taş; 2. Haya, husye, testis; 3. 14 librelik ağırlık ölçüsü.
Stone Age
taş devri
stone blind
kör, tamamen kör
stone broke
meteliksiz, beş parasız, züğürt
stone coal
taşkömürü, antrasit
stone cutting
taş yontma
stone dead
taş gibi ölü, ölü
stone deaf
küp gibi sağır, duvar gibi sağır, tamamen sağır
stone fruit
çekirdekli meyve
stone marten
sarı gerdanlı zerdava, sarı gerdanlı ağaç sansarı
stone monument
dikili taş
stone pine
fıstık çamı