Strain Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

strain
n. zorlanma, germe, burkma, zorluk, zor, basınç, zorlama, burkulma, incinme, gerilme, gerginlik, yük, makam, melodi, hava, anlatım, anlam, özellik, soy, ırk, nesil, tür, karakter, yapı, belirti
strain
v. germek, kasmak, zorlamak, burkmak, incitmek, yormak, çarpıtmak, saptırmak, süzmek, süzgeçten geçirmek, filtre etmek, gerilmek, kasılmak, eğilmek, gayret etmek, çabalamak, didinmek
strain
Bilim uzama,sünme, yamulma
strain
Medikal/Tıp 1. Tansiyon (yüksekliği); 2. Yorgunluk; 3. Zorlama; 4. Süzmek.
strain
Bilgisayar zorlanma, gerinim
strain a gnat
kılı kırk yarmak, mesele yapmak, titizlenmek
strain after
için çalışmak, gayret etmek
strain at
gayret etmek, çabalamak
strain at the leash
kurtulmaya çalışmak, sabırsızlanmak
strain every nerves
tüm gücüyle çabalamak
strain off
süzerek ayırmak
strain out
süzerek ayırmak
strain smb. to one's breast
göğsüne bastırmak, kucaklamak