Streaming Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

streaming
n. gruplandırma, gruplara ayırma
streaming
Bilgisayar duraksiz islem
streaming effect
Bilim sızma etkisi
streaming mode
Bilgisayar duraksiz kip, akma kipi