Structural Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

structural
adj. yapı, yapısal, organik
structural
Bilim yapısal
structural
Medikal/Tıp 1. Yapı ile ilgili, yapısal; 2. Beli biryapı gösteren; 3. Vücudun veya organın yapısını etkileyen.
structural
Biyoloji yapısal
structural
Bilgisayar yapisal
structural defect
Bilim yapısal kusur
structural design
Bilgisayar yapisal tasarim
structural element
Bilgisayar yapisal o¤e
structural model
Bilgisayar yapisal model