Stuff Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

stuff
n. şey, eşya, madde, hammadde, kumaş, yünlü kumaş [brit.], kereste, kâğıt hamuru, saçma, zırva, saçmalık, hamur, öz, uyuşturucu, kaçak içki
stuff
v. doldurmak, içini doldurmak, tıkamak, sürmek, tıkmak, tıkıştırmak, tıkınmak, tıka basa yemek
stuff and nonsense
saçma sapan (lâf)
stuff oneself
tıkınmak
stuff smb
aldatmak, kandırmak, kazıklamak
stuff smb. with lies
yalanlarla kandırmak