Subsistence Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

subsistence
n. varlık, varoluş, yaşamını sürdürme, geçim, geçim parası, geçinip gidecek kadar gelir, nafaka, harcırah, askerlere verilen yiyecek ve kalacak yer
subsistence money
geçim parası, nafaka, harcırah