Sugar Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

sugar
n. şeker, tatlı söz, kompliman, iltifat, para, şekerim, tatlım
sugar
v. şeker katmak, tatlı sözler etmek, kompliman yapmak
sugar
Medikal/Tıp Şeker.
sugar basin
şekerlik, şeker kutusu
sugar beet
şekerpancarı
sugar bowl
şekerlik
sugar candy
şekerleme, şeker, akide şekeri
sugar cane
şekerkamışı
sugar coat
şeker kaplamak, şekerle kaplamak
sugar coating
şeker kaplama, ballandırma
sugar daddy
yaşlı ve zengin sevgili
sugar loaf
kelle şeker
sugar maple
akçaağaç
sugar over
tatlı sözlerle yumuşatmak
sugar refinery
şeker rafinerisi, şeker fabrikası