Superiority Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

superiority
n. üstünlük, üstün olma, büyüklük, kendini beğenme, meziyet
superiority
Bilim üstünlük
superiority complex
büyüklük kompleksi