Superparasitism Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

superparasitism
Medikal/Tıp 1. Bir parazit'in diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali, hiperparatizm; 2. Değişik parazit cinslerinin müştereken hastalık meydana getirmesi.