Surface Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

surface
n. yüzey, dış görünüş, kanat (uçak)
surface
v. cilalamak, düzleştirmek, yüzeye çıkarmak (denizaltı), yüzeye çıkmak (denizaltı), ortaya çıkmak, meydana çıkmak, gün ışığına çıkmak
surface
adj. üst, yüzeysel, yüzey
surface
Bilim yüzey
surface
Medikal/Tıp Yüzey, yüz, satıh.
surface
Biyoloji yüzey
surface activity concentration
Bilim yüzey aktivite konsantrasyonu
surface analgesia
Biyoloji yüzeysel analjezi
surface anesthesia
Biyoloji yüzeyel anestezi
surface area
Bilim yüzey alanı
surface barrier detector
Bilim yüzey engelli algılayıcı,yüzey engelli dedektör
surface contaminated material
Bilim yüzeyi kirlenmiş/bulaşmış malzeme
surface contaminated object
Bilim yüzeyi kirlenmiş cisim
surface defect
Bilim yüzey kusurları
surface duct
Bilgisayar yuzey olu¤u