Surface Wave Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

surface wave
Bilim yüzey dalgası (bkz.Rayleigh dalgası)
surface wave probe
Bilim yüzey dalgası probu