Surge Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

surge
n. dev dalga, taşma, kabarma, dalgalanma, inip çıkma
surge
v. kabarmak, dalgalanmak, dalga dalga ilerlemek
surge
Bilgisayar gerilim darbesi
surge method
Bilim dalgalanma yöntemi
surge protector
Bilgisayar asiri gerilim koruyucu
surge suppressor
Bilgisayar asiri gerilim koruyucu
surge tank
Bilim kabarma tankı