Sürüncemede Bırakan Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

sürüncemede bırakan
Fabian