Survey Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

survey
n. bakma, genel bakış, anket, inceleme, ölçme, etüt, tetkik, muayene, harita çizme
survey
v. bakmak, incelemek, araştırmak, yoklamak, ölçmek, muayene etmek, harita çizimi için ölçmek
survey
Medikal/Tıp Araştırma, dikkati tetkik, muayene.
survey
Biyoloji araştırma
survey
Bilgisayar sormaca
survey analysis
Bilim çevresel büyük araştırma