Sweatshirt Kelimesinin İngilizcesi ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

sweatshirt
n. kazak, sweatshirt

Türkçe İngilizce Sözlük

sweatshirt
sweatshirt