Symbolism Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

symbolism
n. formülize etme, sembolizm, simgecilik, simgelerle ifade etme (ruh hali), semboller
symbolism
Medikal/Tıp Hadiselerin mistik sebepleri aksettirdiğini zanneden ve halusinasyonla seyreden akli muvazenesizlik.