Symbolist Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

symbolist
n. sembolist, simgeci