Symptom Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

symptom
n. semptom, bulgu, belirti, araz, işaret
symptom
Medikal/Tıp Bir hastalığın varlığı veya hangi aşamasında olduğu üzerine belirti ve kanıt kabul edilen, hastada belli değişiklik belirtileri.
symptom
Medikal/Tıp Hastalık belirtisi, araz, belirti, semptom.
symptom
Biyoloji semptom
symptom-complex
Medikal/Tıp Belli bir patolojik durumu veya hastalığı gösteren belirtiler dizisi, beli belirtilerin oluştuğu klinik gösteri, sendrom.

Almanca Türkçe Sözlük

Symptom
[das] semptom, bulgu, araz, belirti