Synchronous Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

synchronous
adj. eşzamanlı, aynı zamanlı, senkron, aynı frekanslı, aynı yörüngede hareket eden, senkronize
synchronous
Medikal/Tıp Aynı zamanda meydana gelen, senkron.
synchronous
Biyoloji senkron
synchronous
Bilgisayar eszamanli
synchronous computer
Bilgisayar eszamanli bilgisayar
synchronous modem
Bilgisayar eszamanli modem
synchronous motor
senkron motor, eşleme motor
synchronous operations
Bilgisayar eszamanli islemler