Tail Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

tail
n. kuyruk, kıç, uç, peşine takılan kimse, şartlı tasarruf (miras), sınırlı sahiplik (miras)
tail
v. kuyruk takmak, kuyrul yapmak, peşine takılmak, gütmek, sapını ayıklamak, azalmak, izlemek, kuyruğu ile tutmak
tail
adj. arka
tail
Medikal/Tıp 1. Bazı hayvanların vücutlarının arka kısmında yer alan hareket yeteneğine sahip uzantı, kuyruk; 2. Kuyruğa benzer herhangi bir oluşum veya organ parçası.
tail assay
Bilim artık konsantrasyonu
tail away
yavaş yavaş kaybolmak, azalarak bitmek
tail back
kuyruk oluşturmak (araba)
tail coat
frak
tail comb
saplı tarak
tail end
arka uç, son, kıç
tail fin
n. kuyruk yüzgeci, kuyruk (uçak)
tail fly
olta sineği
tail lamp
stop lâmbası, arka lâmba
tail light
stop lâmbası, arka lâmba
tail plane
arka kanatçık