Tax Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

tax
n. vergi, haraç, harç, resim, vergilendirme, yük, külfet
tax
v. vergilendirmek, vergi koymak, yük olmak, yormak, suçlamak, mahkeme masrafını belirlemek
tax allowance
vergi indirimi, vergi muafiyeti, vergiye tabi olmayan gelir
tax avoidance
vergiden kaçınma, vergi yükümlüsü olmama
tax collector
vergi tahsildarı
tax deductible
vergiden düşürülebilen
tax dodger
vergi kaçakçısı
tax evader
vergi kaçakçısı
tax evasion
vergi kaçırma
tax exempt
vergisiz, vergiden muaf
tax free
vergisiz, vergiden muaf
tax haven
vergi cenneti
tax label
bandrol
tax rate
vergi oranı
tax refund
vergi iadesi