Throw Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

throw
n. atma, fırlatma, atış; düşürme; örtü, şal; yer tabakasındaki çatlak
throw
v. atmak, fırlatmak, düşürmek; yavrulamak; bükmek (ip); vermek (parti vb.)
throw a banquet
ziyafet vermek
throw a fight
maçı satmak
throw a fit
kriz geçirmek
throw a monkey wrench in the works
işi bozmak
throw a party
parti vermek
throw a race
şike yapmak
throw a sprat to catch a mackarel
kaz gelecek yerden tavuk esirgememek
throw a sprat to catch a whale
kaz gelecek yerden tavuk esirgememek
throw away
atmak, boşa harcamak, ziyan etmek
throw back
ilerlemesini engellemek, çekmek, benzemek
throw cold water on
v. şevkini kırmak, pişmiş aşa su katmak
throw dirt at smb
çamur atmak, iftira atmak
throw discus
disk atma