Ticker Tape Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ticker tape
n. renkli kâğıt şerit
ticker tape parade
kâğıt şeritlerin havaya fırlatıldığı geçit