Tipik Davranış Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

tipik davranış
sample