Trace Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

trace
n. ipucu, iz, belirti, işaret, patika (orman), koşum kayışı
trace
v. çizmek, tasarlamak, izlemek, izinden gitmek, kopya etmek, dayandırmak, dayanmak
trace
Bilim izlemek
trace
Medikal/Tıp 1. Zerre, cüzi şey; 2. İz, belirti, işaret.
trace
Bilgisayar iz tarihce
trace amount
Bilim eser miktar
trace element
Bilim eser element
trace element
Biyoloji eser element
trace log
Bilgisayar izleme gunlugu
trace of a matrix
Bilgisayar matrisin izi
trace over
kopya etmek, oymak, hakketmek