Transfer Kelimesinin İngilizcesi ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

transfer
n. devretme, transfer, aktarma, yere geçirmek, taşıma, nakil, havale, devir, kopya çıkarma
transfer
v. iletmek, transfer etmek, aktarmak, devretmek, nakletmek, geçirmek, havale etmek, basmak (kopya), aktarma yapmak, ihale etmek, transfer olmak
transfer
Bilim aktarma
transfer
Medikal/Tıp Bir yerden diğer yere geçme.
transfer bank
havale yapılan banka
transfer business
ciro işlemleri
transfer day
havale günü
transfer deed
devir senedi (hisse)
transfer function
Bilim aktarma fonksiyonu
transfer function
Bilgisayar aktarim islevi
transfer ink
matbaa mürekkebi, kopya mürekkebi
transfer paper
çıkartma kâğıdı
transfer picture
çıkartma
transfer standard
Bilgisayar aktarim standardi
transfer syntax
Bilgisayar aktarim sozdizimi

Türkçe İngilizce Sözlük

transfer
transfer, transference
transfer edilebilir
transferable
transfer etmek
transfer
transfer olmak
transfer