Trial Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

trial
n. dava, deneme, prova, test, duruşma, yargılama, sınav, sınama, çile, dert, girişim, örnek
trial
adj. mahkeme, deneme, duruşma
trial
Medikal/Tıp Deneme, tecrübe.
trial
Bilgisayar deneme
trial balance
geçici bilanço, mizan
trial balloon
halkın tepkisini ölçmek için duyurulan ön haber
trial judge
duruşma hakimi
trial lawyer
duruşma avukatı
trial marriage
deneme evliliği
trial period
deneme süresi