Trust Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

trust
n. güven, itimat, kredi, ümit, emanet, inanma, sorumluluk, tröst, güvenilir kişi
trust
v. güvenmek, inancı olmak, itimat etmek, emanet etmek, inanmak, ummak, veresiye vermek, kredi vermek
trust company
tröst şirketi, yatırım ortaklığı, yatırım danışmanlığı şirketi [amer.]
trust deed
vekâletname, yediemin sözleşmesi
trust fund
tröst fonu, vakıf fonu
trust smb. to do smth
yapabileceğine inanmak
trust smb. with smth
borç vermek, emanet etmek
trust to
bel bağlamak