Turn Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

turn
n. dönüş, dönme, nöbet, sıra, sapma, değişme, değişim, eğilim, amaç, dönüm, sarım, düşünce tarzı, davranış, muamele, fırsat, şekil, korkutma
turn
v. çark etmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, vazgeçirmek, bulandırmak, etkilemek, dönüştürmek, atlatmak, dönmek, geçmek, olmak, sapmak, burkmak, bozulmak, ekşimek, dönüşmek, perende atmak, ters dönmek
turn
Bilgisayar sarim (bobin) donus
turn a blind eye
görmemezlikten gelmek
turn a cartwheel
yanlamasına taklalar atmak
turn a hand to smth
el atmak, yapmaya başlamak
turn a leaf down
sayfayı kıvırmak
turn a phrase
güzel ifade etmek
turn a somersault
perende atmak, takla atmak
turn a street corner
köşeyi dönmek
turn about
geriye döndürmek, altüst etmek, geriye dönmek, vazgeçmek
turn against
aleyhine dönmek, düşman etmek, e doğru çevirmek
turn around
geriye döndürmek, altüst etmek, geriye dönmek, vazgeçmek
turn as white as chalk
beti benzi atmak
turn aside
yana çevirmek, döndürmek, sapmak, sapıtmak